2022-03-15 14:20:21

Učenici 3. razreda u Županiji

Učenici i učiteljice 3. razreda 14. ožujka posjetili Vukovarsko-srijemsku županiju.

Tom prigodom župan je učenicima pojasnio način upravljanja županijom, odgovarao na mnogobrojna pitanja i podijelio prigodne darove.

Učiteljica Jasna Mađarac


Sedma osnovna škola Vukovar