2021-12-17 08:35:04

Obavijest školske liječnice

Prosljeđujemo obavijest školske liječnice i HZJZ o dobrovoljnom cijepljenju djece u dobi od 5 i više godina protiv COVID-19!

Sukladno novim uputama HZJZ-a, od ovog tjedna se protiv virusa COVID-19 dobrovoljno mogu cijepiti i djeca od 5 i više godina. 

Naglašena je preporuka cijepljenja djece koja boluju od kroničnih bolesti i time imaju povećan rizik od težih oblika bolesti COVID-19, kao i djece koja dijele kućanstvo s osobama koje boluju od kroničnih bolesti. Također, cijepljenje se preporuča i zdravoj djeci, s obzirom na rizik razvoja multisistemskog inflamantornog sindroma (MIS-C) povezanog s infekcijom SARS-CoV-2 te na rizik razvoja dugotrajnog COVID-a.

Također sukladno uputama HZJZ, na dobrovoljno cijepljenje poziva se svu školsku djecu sa zdravstvenim stanjem i teškoćama koje povećavaju rizik za teže oblike bolesti COVID-19 ili za zarazu, a posebno:

Učenike s nastavom kod kuće ili na daljinu.

Učenike koji su oslobođeni obveze nošenja maski.

Učenike s kroničnim bolestima koje uvećavaju rizik za teže oblike bolesti COVID-19 a posebno djecu s dijabetesom, pretilošću (posebno one koje imate u savjetovalištu), operacijom srca, bubrežnim i neurološkim bolestima, Downovim sindromom i drugim kromosomopatijama, cerebralnom paralizom odnosno sve koji su nepokretni ili teško pokretni te se kreću uz pomoć pomagala.

Djeca s intelektualnim teškoćama, autizmom, oštećenim vidom i sluhom možda nemaju povećani rizik za teže oblike bolesti, ali teže mogu provoditi epidemiološke mjere (teže dosljedno i pravilno nose masku i održavaju distancu, dok je za djecu s autizam i intelektualnim teškoćama bris nazofaniksa izrazito problematičan) pa se i za njih naglašava preporuka za cijepljenjem.

Za zainteresirane roditelje biti će organiziran dolazak djece na punktove (u pratnji roditelja/skrbnika).   U privitku pročitajte obavijest HZJZ!

Sedma osnovna škola Vukovar